Co mne nezabije, to mne posílí.

Zamyšlení nad změnou životního stylu.

18. března 2018 v 20:06 | Petr Jílek |  Esoterické čtení.
Změna životního stylu a s tím související změna myšlení.

Změna životního stylu souvisí předevsím se změnou myšlení a změna myšlení souvísí současně i se změnou pohledu na svět. Všude, zvláště na internetu lze nalézt esoterické informace k vývoji člověka, ke ztrátě podvědomého spojení s přírodou, články ke spojení člověka s přírodou. Člověk je součástí přírody, a ve vývojovém stupni se nachází na vrcholu - má ovšem zvláštní postavení - nikomu jinému v přírodě nebyla dána možnost myslet a přemýšlet o svém pohledu na svět a vývoj světa.
Každý člověk při pohledu na svět věří v něco jiného - každý člověk ale v něco věří.

Ze starého Egypta pochází esoterní a okultní nauky, které významně ovlivnily filosofie všech ras a národů. Egypt, domov pyramid a Sfingy, byl rodištěm skryté moudrosti a mystických nauk.
"VŠECHNO je Mysl; Vesmír je Mentální." Tento princip vysvětluje, že celý Vesmír (včetně vás a vašeho života) sestává z všeobsažné Božské Mysli, jejích myšlenek a myšlenkových forem. O stvořiteli mluví jako o "VŠEM". VŠECHNO je Mysl, což znamená nekonečnou a neomylnou inteligenci, moudrost a tvořivost. Vzhledem k tomu, že VŠECHNO je všude, i Mysl je všude. Žijete v této všudypřítomné Mysli VŠEHO. Vaše pravá mysl (vaše vyšší já) je prodloužením a výtvorem Božské Mysli.
"Souvztažnost". "Jak nahoře, tak dole; jak dole, tak nahoře." Hermetici dělí svět na tři roviny: fyzickou, mentální a duchovní. Každá rovina se řídí týmiž duchovními zákony. Takže pokud pochopíte zákony, které vládnou jedné rovině, pochopíte i to, jak fungují ostatní roviny. Když uplatníte toto pochopení v praxi, můžete povznést své vědomí a život na vyšší roviny existence.
"Vibrace". "Nic nespočívá v klidu; všechno se hýbe; všechno se vlní." Všechno ve Vesmíru se pohybuje, dokonce i takzvané neživé předměty, které jsou plné vibrujících atomů a energie VŠEHO. Rozdíl mezi různými rovinami existence spočívá pouze v jejich vibrační frekvenci pohybu. Hermetici uplatňují tento princip při zrychlování nebo zpomalování vibrační frekvence objektů nebo situací, které si přejí přitáhnout, změnit nebo eliminovat.
"Polarita". Shrnuje se tímto způsobem: "Vše je Duální; vše má póly; všechno má svou dvojici protikladů; podobné a nepodobné je totéž; protiklady jsou ve své podstatě totožné, ale liší se jen svým stupněm; krajnosti se setkávají; všechny pravdy jsou jen polopravdami; všechny paradoxy je možno uvést v soulad."
Každá zkušenost a volba je v podstatě stejná. Co se jeví být protikladné, je ve skutečnosti totéž, pouze s rozdílem odlišné míry týchž složek. Prosperita a chudoba nejsou protiklady. Jsou to pouze konce jednoho sloupce, které vibrují na odlišných frekvencích. Každá situace ve vašem životě má svůj sloupec či stupnici s krajnostmi na každém konci a s vibračními přírůstky mezi nimi. Hermetici používají tento princip k proměně nechtěných situací a emocí v něco více žádoucího tak, že pouze změní jejich vibraci na nejvyšší konec každého sloupce.
"Rytmus". Tento princip se vysvětluje takto: "Vše plyne, ven a dovnitř; všechno má svůj příliv a odliv; všechno se zvedá a zase padá; ve všem se projevuje kyvadlový pohyb; míra, v jaké se kyvadlo vychýlí doprava, odpovídá míře, v jaké se vychýlí doleva; rytmus se vyrovnává." Vesmír funguje v přesných a předvídatelných rytmech. Jestliže dovolíte, aby vás tyto rytmy ovládaly, budou vaše nálady a život jednou dole, jednou nahoře. Ale když rytmy ovládnete vy, stanete se imunními vůči zvratům v pocitech nebo životních zkušenostech směrem dolů.
"Příčina a následek". "Každá příčina má svůj následek; každý následek má svou příčinu; všechno se děje podle Zákona; náhoda je pouze označení pro nerozpoznaný Zákon; existuje mnoho rovin kauzality, ale nic se nevymyká Zákonu." Toto je dokonale uspořádaný Vesmír a nic se v něm neděje náhodně nebo omylem. V pozadí každého následku existuje příčina. Život začínáte zvládat tehdy, když se namísto toho, abyste byli unášeni vůlí nebo touhami druhých, stanete vědomou příčinou následků, které si přejete. Tohoto principu můžete použít k docílení uzdravení a manifestaci svých prání v realitě.
"Rod". Shrnutí tohoto principu zní následovně: "Rod je ve všem; všechno má svůj Mužský a svůj Ženský princip; rod se projevuje na všech rovinách." Princip se nevztahuje k tradičním rolím muže a ženy projeveným v lidských tělech. Každý člověk má v sobě obě tyto energie, protože celý Vesmír je složen z nich obou. Tyto energie jsou mocné a vzájemně závislé, a společně tak tvoří stvoření. Ženská energie je magnetická a přitažlivá. Mužská energie je elektrická a tvůrčí. Odpuzování a přitahování představuje základ Božské magie. Abyste mohli manifestovat, musíte buď svou touhu přitáhnout, nebo ji vytvořit. Abyste se těšili neustálému přílivu hojnosti, porozumějte a pracujte s nepřetržitým tokem dávání a přijímání, jak učí tento princip.


Jsme součástí národa, který svého času byl národem určujícím vývoj společnosti v Evropě - doba největšího duchovního rozvoje byla za vlády Karla IV. Z našeho národa vyšlo několik osobností, které značně ovlivnily Evropu. Ať již to byl právě např. Karel IV., Jan Ámos Komenský. Má se za to, že právě Karel IV. nastoupil cestu zařazení českého národa jako národa, který bude ovlivňovat Evropu, ale i celé lidstvo nejen v jeho době, ale i v dnešní době. Obroda lidstva má vyjít z českého národa. Ne nadarmo soustředil Karel IV. duchovní život právě do centra české kotliny.

K zamyšlení byl použit výklad klasické hermetické alchymistické rukověti.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Marcela Marcela | Web | 19. března 2018 v 23:54 | Reagovat

V první řadě by měl každý, kdo vstoupí do říše magie či hermetismu, poznat hlavně sám sebe, své nitro. Mít všechny vlastnosti podle čtyř živlů, jak pozitivní tak negativní v rovnováze. :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama